NHK3名、集英社講談社博報堂中日西日本スポニチ内定

NHK内定者内訳 記者職2名 技術職1名 15年連続、合計88名

 

集英社講談社は編集職でそれぞれ合計7名、12名

 

 

中日(東京)新聞、西日本新聞、スポニチ(スポーツニッポン新聞)はそれぞれ記者職、

 

中日新聞は8年連続合計28名。西日本新聞は6名、スポニチは5名